Mеню

Список победителей конкурса «Розыгрыш подарков за приглашение в Клуб HiPP».

Победители 1-го этапа:

1. Алена Захарова

2. Наталья Сачкова

3. Наталья Бакулина

4. Елена Сивоконева

5. Мария Полонская

6. Оксана Соболева

7. Анастасия Окружкова

8. Мила Кардаш

9. Диляра Гапсаламова

10. Екатерина Солдатова

 

Победители 2-го этапа:

1. Ольга Шошина

2. Иван Захаров

3. Светлана Диянова

4. Анна Зеленова

5. Мария Андреева

6. Селена Кац

7. Елена Мишевская

8. Ирина Черникова

9. Галина Маркина

10. Дарья Бабенчук

Победители 3-го этапа:

1. Анна Петрова

2. Екатерина Исаева

3. Ольга Крайнова

4. Ирина Кузнецова

5. Ольга Москвина

6. Юлия Яковлева

7. Юлия Матвеева

8. Лариса Белик

9. Альбина Низамова

10. Екатерина Сорока

Победители 4-го этапа:

1. Анастасия Ефимова

2. Татьяна Панченкова

3. Наталья Бочарова

4. Наталья Старикова

5. Людмила Кузьмичева

6. Яна Сидоренко

7. Ирина Алютина

8. Наталья Еникеева

9. Елена Фролова

10. Виктория Алексеева

Победители 5-го этапа:

1. Ирина Раковская

2. Маргарита Ларичева

3. Юлия Гурулева

4. Юлия Васючкова

5. Арсентий Нефонтова

6. Светлана Костычева

7. Наталья Кайгородова

8. Анна Бухарова

9. Алина Кошелева

10. Анна Ежикова

Победители 6-го этапа:

1. Карина Мусина

2. Алина Барабошкина

3. Дарья Логунова

4. Виктория Петрова

5. Леонид Кадыргулов

6. Елена Лукина

7. Юлия Козлова

8. Юлия Бондина

9. Любовь Куприянова

10. Нази Жоржилиани

Победители 7-го этапа:

1. Людмила Дмитриева

2. Юлия Кабанцова

3. Елена Плотникова

4. Светлана Нечуева

5. Раиса Данилова

6. Алена Лобачева

7. Эльмира Бадрутдинова

8. Марина Садовина

9. Екатерина Сотченко

10. Екатерина Ковенко

Победители 8-го этапа:

1. Зинаида Валикина

2. Елена Матвеева

3. Валентина Стрельникова

4. Алия Хазиева

5. Евгения Кудряшова

6. Лариса Кочеткова

7. Надежда Морозова

8. Мария Жандрбаева

9. Татьяна Делюкова

10. Екатерина Ковенко