Mеню

Список победителей конкурса «Розыгрыш подарков за приглашение в Клуб HiPP».

Победители 1-го этапа:

1. Алена Захарова

2. Наталья Сачкова

3. Наталья Бакулина

4. Елена Сивоконева

5. Мария Полонская

6. Оксана Соболева

7. Анастасия Окружкова

8. Мила Кардаш

9. Диляра Гапсаламова

10. Екатерина Солдатова

Победители 2-го этапа:

1. Ольга Шошина

2. Иван Захаров

3. Светлана Диянова

4. Анна Зеленова

5. Мария Андреева

6. Селена Кац

7. Елена Мишевская

8. Ирина Черникова

9. Галина Маркина

10. Дарья Бабенчук

Победители 3-го этапа:

1. Анна Петрова

2. Екатерина Исаева

3. Ольга Крайнова

4. Ирина Кузнецова

5. Ольга Москвина

6. Юлия Яковлева

7. Юлия Матвеева

8. Лариса Белик

9. Альбина Низамова

10. Екатерина Сорока

Победители 4-го этапа:

1. Анастасия Ефимова

2. Татьяна Панченкова

3. Наталья Бочарова

4. Наталья Старикова

5. Людмила Кузьмичева

6. Яна Сидоренко

7. Ирина Алютина

8. Наталья Еникеева

9. Елена Фролова

10. Виктория Алексеева

Победители 5-го этапа:

1. Ирина Раковская

2. Маргарита Ларичева

3. Юлия Гурулева

4. Юлия Васючкова

5. Арсентий Нефонтова

6. Светлана Костычева

7. Наталья Кайгородова

8. Анна Бухарова

9. Алина Кошелева

10. Анна Ежикова

Победители 6-го этапа:

1. Карина Мусина

2. Алина Барабошкина

3. Дарья Логунова

4. Виктория Петрова

5. Леонид Кадыргулов

6. Елена Лукина

7. Юлия Козлова

8. Юлия Бондина

9. Любовь Куприянова

10. Нази Жоржилиани

Победители 7-го этапа:

1. Людмила Дмитриева

2. Юлия Кабанцова

3. Елена Плотникова

4. Светлана Нечуева

5. Раиса Данилова

6. Алена Лобачева

7. Эльмира Бадрутдинова

8. Марина Садовина

9. Екатерина Сотченко

10. Екатерина Ковенко

Победители 8-го этапа:

1. Зинаида Валикина

2. Елена Матвеева

3. Валентина Стрельникова

4. Алия Хазиева

5. Евгения Кудряшова

6. Лариса Кочеткова

7. Надежда Морозова

8. Мария Жандрбаева

9. Татьяна Делюкова

10. Екатерина Ковенко

Победители 9-го этапа:

1. Ольга Викулова

2. Виктория Васючкова

3. Светлана Мизюрина

4. Юлия Пыркинская

5. Валерия Сергеева

6. Наталья Бурлакова

7. Екатерина Пасюкова

8. Екатерина Богомолова

9. Ольга Колосова

10. Наринэ Геворкян

Победители 10-го этапа:

1. Ирина Озерова

2. Лилия Карасева

3. Ольга Мишукова

4. Татьяна Лещанская

5. Светлана Саратовцева

6. Валентина Бондарева

7. Юлия Волгарева

8. Антон Коваленко

9. Дарья Спицына

10. Екатерина Мотузко

Победители 11-го этапа:

1. Наргиза Ягафарова

2. Екатерина Кюберт

3. Екатерина Прудникова

4. Мария Шляхтина

5. Виктория Дорохова

6. Татьяна Афанасьева

7. Юлия Баландина

8. Александра Седова

9. Жанна Городскова

10. Артем Матвеев

Победители 12-го этапа:

1. Мария Маликова

2. Наталья Фризен

3. Светлана Самсонова

4. Ольга Геницой

5. Юлия Грудина

6. Юлия Ватаман

7. Элла Родионова

8. Надежда Прокушева

9. Ирина Заморенкова

10. Ксения Абаимова

Победители 13-го этапа:

1. Анастасия Харина

2. Андрей Лащевский

3. Елена Монина

4. Ольга Чулкова

5. Виктория Голубничая

6. Наталья Альгина

7. Надежда Трофимова

8. Юлия Фомина

9. Анастасия Драгун

10. Инна Лаванова